01 maart 2013

Stacks & Compact Disk Dummies (Cahier - 01.03.2013)

Het was vooral het éénmansproject van Sis Matthé (Stacks) dat me noopte tot een bezoek aan de Cahier. Zijn LP "Voices" - overigens gratis te downloaden - is een fijn uitstapje naar dromerige synth-pop. En aangezien iedereen met heimwee naar de somtijds geweldige live-performances van de White Circle Crime Club het - voorlopig of definitief ? - moet stellen met andere projecten en kunstuitingen van dit notoire viertal, was de terugkeer van Sis naar zijn Kempense roots - en meer bepaald naar de plek waar ooit meerdere legendarische WCCC-concerten plaatsvonden - een mooie gelegenheid om nog eens af te zakken.

WCCC was een live-band bij uitstek en die geweldige podium-energie kon jammer genoeg zelden naar de albums gekanaliseerd worden. Dit euvel is minder aan de orde bij het genre waarin Sis momenteel grossiert, doch ook bij Stacks bood de live-beleving een meerwaarde t.o.v. de LP. Synth-pop kan onderkoeld en emotieloos overkomen, maar niet zo bij Stacks. En dat is geen verrassing voor iedereen die Sis ooit op een podium bezig zag. Energetische handgebaren en een ietwat galmende stem ondersteunen de teksten waarin - of vergis ik me ? - het woordje "you" wel héél primordiaal voorkomt. Zweverige electro en live ingespreelde gitaar-loops vormden een coherent geheel. Ik kon nauwelijks het verlangen onderdrukken om nadien een plaat van Ariel Pink of zelfs van Connan Mockassin op te zetten.

Aan hoofdact Compact Disk Dummies - het piepjonge elektropunk-duo dat vorig jaar Humo's Rock Rally won - geeft ik het voordeel van de twijfel wegens nog o zo jong. Aan jeugdig enthousiasme geen gebrek, maar aan de mate waarin hun concert ook écht live werd gebracht, durf ik toch wel enige twijfel hechten.



Geen opmerkingen: