12 april 2014

Audiobooks 5 : Haruki Murakami : "After The Quake"

Haruki Murakami schreef de zes kortverhalen van deze bundel in de periode 1999-2000. De bundel werd in Japan gepubliceerd in 2000 en de Engelse vertaling verscheen in 2002. De gebeurtenissen in de zes verhalen vinden allemaal plaats in februari 1995, zijnde tussen de zeer zware aardbeving die Kobe trof op 17.01.1995 enerzijds en de sarin-aanval in de metro van Tokio op 20.03.1995.

De zes verhalen hebben gemeen dat de hoofdpersonages geen van allen direct getroffen zijn door de Kobe-aardbeving, maar dat de aardbeving toch een ingrijpende verandering in hun leven teweegbrengt. De aardbeving als katalysator om een gebrekkig leven terug op de rails te zetten of als spiegel om de leegheid van het bestaan van het hoofdpersonage extra in de verf te zetten. Stuk voor stuk kortverhalen die onder de huid kruipen en die door een magisch-realistische ondertoon de lezer (of in casu de luisteraar) het gevoel bijbrengen alsof een ongrijpbaar en dieper inzicht aangereikt wordt.  De toon van de verhalen varieert van zwartgallig en pessimistisch tot surrealistisch en optimistisch.


U.F.O. IN KUSHIRO
Een man ziet zijn huwelijk plots op de klippen lopen, nadat zijn vrouw als een zombie naar TV-beelden over de aardbeving blijft kijken. Op aansturen van een collega neemt hij vakantie en onderneemt hij een trip om een pakje af te leveren in een afgelegen plek. Hij ontmoet er twee vrouwen : de zus van zijn collega en diens intrigerende vriendin. Het is de confrontatie met die laatste die hem een harde spiegel voorhoudt omtrent de leegheid van zijn bestaan.

LANDSCAPE WITH FLATIRON
Een jonge vrouw raakt bevriend met een oudere kunstenaar, wiens passie het is om op het strand kampvuren te bouwen met wrakhout. De aardbeving in Kobe bezorgt hem uitzonderlijk veel materiaal voor een groot vuur. Het duo raakt op het strand verwikkeld in een lang en filosofisch gesprek, waarin de Dood en de leegheid van het bestaan een belangrijke rol spelen.

ALL GOD'S CHILDREN CAN DANCE
Een jongeman achtervolgt een oudere man, die wel eens zijn vader zou kunnen zijn die hij nooit gekend heeft. Zijn moeder is er - ondanks een promiscue bestaan - altijd van overtuigd geweest dat zij onbevlekt ontvangen was en dat haar kind de zoon van God is, een overtuiging die de jongeman voor het leven getekend heeft. De achtervolging mondt uit in een sof : in een verlaten baseball-veld lijkt de vreemde man in rook op te gaan. En het leven van de jongeman blijft even leeg als voorheen.

THAILAND
Een Japanse dame reist naar Bangkok voor een conferentie. Ze gaat er even op vakantie en wordt begeleid door een oudere chauffeur. Die neemt de vrouw mee naar een waarzegster, die de vrouw confronteert met een mannelijke figuur uit haar verleden, die als een steen op haar hart drukt. Een man die niet gestorven is in de aardbeving, ook al had de vrouw dat liever gehad. Bedrukt keert de vrouw terug naar Japan, bevreesd dat de aardbeving gebeurd is ten gevolge van haar intense doodswens t.o.v. de door haar gehate man.

SUPER-FROG SAVES TOKYO
Een man - wiens job erin bestaat om achterstallige schulden te innen - komt na zijn dagtaak aan in zijn appartement en treft er een mansgrote kikker aan. Die kikker roept de hulp van de man in : er zal binnenkort een gigantische aardbeving plaatsvinden in Tokio door de schuld van een enorme onderaardse worm. Alleen zij getweeën zullen in staat zijn om de ramp te voorkomen. Enkele dagen later wordt de man plots wakker uit een comateuze slaap in een ziekenhuis. De kikker komt op bezoek, verzekert hem van de succesvolle afloop van hun onderneming maar sterft ter plekke, uitbarstend in maden en wormen en parasieten. De man zinkt opnieuw weg in een diepe slaap, overtuigd van zijn heldhaftige inbreng.

HONEY PIE
Het verhaal van een driehoeksverhouding : een schrijver van kortverhalen, zijn studievriend en diens vrouw (ook een vroege studievriendin op wie de schrijver altijd verliefd is geweest). Het huwelijk van de vriend en de vrouw loopt op de klippen. De schrijver zoekt opnieuw toenadering tot de vrouw en leest verhaaltjes over een taarten bakkende beer voor aan haar kleine dochtertje, die geobsedeerd is door 'earth-quake man' die vanuit de TV persoonlijke boodschappen verstuurt. De prille relatie met zijn jeugdliefde doet de schrijver anders tegen het leven aankijken en hij besluit om zijn kortverhalen een andere insteek te geven.

Geen opmerkingen: