20 april 2012

Wayne McGregor : Random Dance (Warande - 19.04.2012)

De Britse choreograaf Wayne McGregor en zijn gezelschap Random Dance Company stelden in 2010 hun productie "Far" voor. Een choreografie voor 10 dansers op muziek van Ben Frost en met een opmerkelijke en functionele rol voor de indrukwekkende achtergrond : een computer-gestuurd pin-board dat uit 3200 LED-lichten bestaat.

Het werk van McGregor (°1970) wordt gekenmerkt door een opvallende integratie van computertechnieken en biologische wetenschappen in zijn choreografieën. Zo ook in "Far" : het grote pin-board is meer dan een knap staaltje technologie. Het stuurt de voorstelling met uitgekiende lichtdesigns, digitale klokken en woordboodschappen. Maar het staat de totaalbeleving niet in de weg en laat voldoende ruimte om te genieten van de choreografie zelf. Zo is er een heel mooi duet dat de voorstelling op gang trekt.

McGregor weet schoonheid te scheppen uit techniek en wetenschap. De titel "Far" is een afkorting voor "Flesh in the Age of Reason", gebaseerd op een publicatie van medisch geschiedkundige Roy Porter, waarin de verhouding tussen lichaam en geest in de 18° eeuw onderzocht wordt. Tijdens de voorbereiding van "Far" waren trouwens enkele wetenschappers druk in de weer om allerlei data vast te leggen, onder meer om door het ontcijferen van fysieke intelligentie behandelingen voor klinische depressies te ontwikkelen. Wetenschap in functie van kunst en vice versa. Dat McGregor zich bij het maken van "Far" ook liet inspireren door de Franse filosoof/wetenschapper Denis Diderot (1713-1784), is een leuke voetnoot zonder meer.

Maar deze wetenschappelijke achtergrond staat dus gelukkig niet in de weg van de dansers, die volop de ietwat bizarre bewegingstaal van McGregor ten berde kunnen brengen. Van de toeschouwers wordt het uiterste gevergd om zoveel mogelijk van de complexe bewegingen te genieten maar het is een inspanning die beloond wordt. Een uitstekende voorstelling.


Geen opmerkingen: