19 december 2016

Overlezen Wintert (De Warande Kuub - 18.12.2016)Annelies Verbeke is - zowel met eigen werk als met haar recensies in de Standaard der Letteren - reeds geruime tijd pleitbezorgster en ambassadrice van het kortverhaal als volwaardig literair genre. Ze was dan ook de perfecte gaste in deze editie van Overlezen en las in première een nieuw kortverhaal voor (het verbluffende "Huilbaby"), dat over enkele weken zal verschijnen in de nieuwe verhalenbundel "Halleluja"Bart Moeyaert las een handvol verhalen voor uit de bundel "De gans en zijn broer" (verschenen in 2014 met illustraties van Gerda Dendooven) en deed dat met veel inlevingsgevoel voor de schijnbaar eenvoudige maar diepgravende fabels en bespiegelingen die zich voltrekken in de microkosmos van een boerenerf.

Ook enkele buitenlandse gasten op het podium. In eerste instantie de Welshe auteur Cynan Jones, die een fragment voorlas uit zijn recent verschenen novelle "The Cove", een literaire stijloefening rond een minimale plot (een man in een kajak wordt door bliksem getroffen). De Russische auteur Michaïl Sjisjkin las integraal het kortverhaal "Nabokovs inktpot" voor (uit de recent verschenen bundel "De Kalligrafieles"), het losjes autobiografische relaas van een naar Zürich uitgeweken Russische auteur die de eindjes aan elkaar moet knopen met vertaalopdrachten voor een Rus van dubieus allooi, wat leidt tot beschouwingen over praktijk versus principes. Helaas verliep de boven-vertaling van dit in het Russisch voorgelezen verhaal niet altijd synchroon, wat de ervaring ervan een beetje ondergroef. Als afsluiter mocht Joubert Pignon, Nederlands auteur van ultra-korte verhalen, het publiek laten proeven van zijn scherpe en korte satirische salvo's.

Het was de eerste keer dat ik dit literaire salon bijwoonde en helaas : het was geen onverdeeld succes. De interviews met de auteurs - afgenomen door het vroegere RTV-anker Johny Geerinckx - voegden compleet niets toe aan het geheel. Sterker nog : toen Geerinckx de antwoorden van de Welshman en de Rus in het Nederlands vertaalde, weken deze in extreme mate af van de originele antwoorden. Sjisjkin leek nauwelijks te verbergen hoe hij zich ergerde aan het overbodige interview. En ook de interviews met Verbeke en Moeyaert bleven beperkt tot enkele platitudes over het kortverhaal als genre. Pignon kreeg de lachers op zijn hand door zich ongegeneerd te profileren als een luie schrijver die bij voorkeur in de zetel ligt te niksen. De bijdragen van co-gastheren Jos Geysels en Karl van den Broeck overstegen zelden het niveau van de korte samenvatting op een blurb. Misschien toch eens in de leer gaan bij de uitstekende podcast Backlisted, heren. Die podcast is er bij mij de voorbije maanden in geslaagd om mijn leeshonger weer flink op te poken, wat van het literaire salon van deze ochtend - ondanks de overduidelijke kwaliteit van de aanwezige auteurs - niet of nauwelijks kan gezegd worden.

Maar gelukkig was er dus wél goede literatuur en de aangename muzikale omkadering van Violacc#, met goede vriend Jan op contrabas. Ook vermakelijk was de verborgen bijdrage van de grote auteur Walter van den Broeck, deze ochtend ook gewoon deel van het publiek. Ik was aangeschoven aan diens tafeltje en kon in aanloop naar dit evenement als luistervink opvangen wat hij zoal vond van de bestseller "Het smelt" van Lize Spit (misschien een tikje te lang maar een terecht succes in zijn ogen) of van het geprezen "De bekeerlinge" van Stefan Hertmans (duidelijk minder zijn ding).

Geen opmerkingen: